İtfaiye Atlama Yatakları

kullanılmak üzere alımı yapılan Atlama Yatağı 27 metrekarelik bir piyasası kaplamaktadır eni 4.5 X 6 yüksekliği ise 2.5 metreye kadar ulaşabiliyor.Atlama Yatağı alınarak
Yastık, atlayan bireyin kinetik enerjisini % çeker ve yastığa atladığında vücudunun sıçramasına izin vermez. Hava tıpası otomatik olarak alt yastıktaki deliği kapatır.